Kan kött orsaka cancer?

Eftersom cancer är en av de mest fruktade sjukdomarna idag vill vi alla göra vad vi kan för att undvika att bli drabbade av denna. Men vad som anses vara rätt och fel när det gäller de förebyggande metoderna och levnadssätten skiljer sig rejält mellan forskare vilket gör det svårt för gemene man att veta vilka råd man ska ta till sig och vilka man inte behöver bry sig om. Vissa påståenden är nämligen baserade på spekulationer och inte vetenskaplig fakta då det ibland inte går att bevisa huruvida vissa ämnen påverkar oss människor eller ej. Det bästa är att lita på sitt sunda förnuft och magkänslan, då dessa ändå brukar ge en bra fingervisning om vad som är rätt och fel.

Ät måttligt
När cancer diskuteras kommer oftast maten vi äter att bli ett av de allra hetaste ämnena som tas upp. Maten blir något personligt då vi alla äter, men vi gör det på olika sätt. Vem äter rätt och riktigt och vem äter fel? Är du dum och oansvarig för att du äter det som vissa anser vara farligt och sjukdomsframkallande, men som samtidigt inte har bevisat att det faktiKött och cancerskt är det? När LCHF kom att bli en populär diet – och till och med en livsstil för vissa – anade ingen att just denna typ av diet där fett anses nyttigt skulle kunna vara en anledning till att fler människor idag drabbas av stroke och cancer. Men faktum är att många dietister och forskare runt om i världen nu varnar för att rött kött i större mängder kan orsaka vissa typer av cancer. Det finns vissa ämnen i det röda köttet som forskarna misstänker kan vara skadliga för oss människor då de har upptäckt att djur blir sjuka av just dessa ämnen. De har dock inte kunna göra experiment på människor vilket innebär att detta än så länge klassas som en spekulation av vissa. Vill du vara på den säkra sidan och hålla dig till vad forskarna rekommenderar så skall man enligt dem inte överskrida 500g rött kött i veckan samt undvika charkuterier enligt Cancer.se.

Ett samband som kan ha betydelse
Då vi i Sverige i genomsnitt äter ungefär dubbelt så mycket kött per person idag som för 60 år sedan samtidigt som vissa cancertyper ökar, anser flera forskare att den ökade köttkonsumtionen är ett klart bevis på att rött kött samt charkuteriprodukter påverkar oss människor negativt. Flera olika forskargrupper har genomfört gruppstudier för att ta reda på hur kosten och hälsan hänger ihop när det gäller just cancer, och kommit fram till att de som konsumerar mycket rött kött eller charkuteriprodukter löper större risk att utveckla cancer. Charkuteriprodukter anses vara det sämsta man kan äta då andra ämnen även blandas i dessa. Därefter kommer det röda köttet som heller inte ska konsumeras alltför ofta. Det vita köttet visade dock inga tecken på att påverka kroppen negativt när det gäller cancer.