Läkemedel vid amning är säkrare än man trott

Många läkemedel påverkar inte det ammande barnet i lika hög utsträckning som man tidigare antagit. Detta eftersom det har visat sig att många läkemedel inte överförs i så höga koncentrationer via bröstmjölken.

 

Vårdförbundet tar nyligen upp en amerikansk studie, som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Pediatrics, har forskare diskuterat sambanden mellan diverse läkemedel, amning och ammande barn. Det förefaller som om läkemedel inte påverkar ammande barn i samma utsträckning som många tidigare kanske har trott. Det kan innebära att ammande kvinnor i framtiden, i större utsträckning och på ett mindre godtyckligt vis, kan behandlas med läkemedel efter behov även i samband med amning.

 

Framförallt har man kunnat visa att substanserna i många läkemedel inte överförs i så höga koncentrationer till barnet via bröstmjölken att de har någon väsentlig påverkan på spädbarnet. Dessutom skriver forskarna att endast blotta närvaron av läkemedel i bröstmjölken i sig inte automatiskt innebär att barnet utsätts för fara. Även mängden läkemedel barnet får i sig vid amning spelar roll och vidare de negativa effekter som läkemedlet sedan också har på barnet, om några. Påverkan på barnet tycks också bero på ålder. Spädbarn under två månader löper väsentligt större risk att påverkas negativt av läkemedel som överförts via bröstmjölken än spädbarn äldre än sex månader. Men inte sällan är informationen undermålig och i vissa fall har labbtester endast utförts på djur, så det är svårt att avgöra vilka effekter ett givet läkemedel kan förväntas ha på barnet i samband med regelbunden amning.

 

Det verkar som om exempelvis de flesta vaccin tycks kunna brukas av ammande kvinnor, utan påverkan på barnet, bortsett från vaccin mot gula febern. De läkemedel man dock fortfarande tror kan ha inverkan på fostret är bland annat vissa antidepressiva och ångestdämpande preparat. Beträffande denna grupp läkemedel saknas dessutom ofta information om i vilken utsträckning preparatet spiller över i bröstmjölken. Därtill bör man vara försiktig med psykosmediciner och läkemedel som används för att motverka alkoholberoende. Smärtstillande läkemedel, inte minst kodein, kan även de spilla över i bröstmjölken och ha påverkan på fostret. Särskilt aktsam ska man vara på preparat med lång halveringstid.

 

Livsmedelsverket framhåller även att ammande kvinnor bör undvika ginseng- och algprodukter. Man bör avstå från rikliga mängder alkohol, men även från naturläkemedel då man inte alltid vet vilka effekter sådana preparat kan ha på barnet som ammar. Sidan Amning.se skriver att bröstmjölken är näringsrik och innehåller alla ämnen som barnet behöver. Det finns därför fortsatt anledning att vara något aktsam gällande medicinska preparat vid amning. Men, som forskningen visar, så är ofta riskerna många gånger trots allt inte så stora som de ibland kanske upplevs.