Kronisk tandvärk är svår att diagnostisera

Kronisk tandvärk, atypisk odontalgia, drabbar tusentals personer varje år. Det är ett sjukdomstillstånd som kan innebära svår smärta och kräver i de flesta fall behandling vid en smärtklinik. Problemet är dock att tillståndet är svårt att diagnostisera, vilket i sin tur innebär att det är svårt att behandla på rätt sätt.

Vad orsakar kronisk tandvärk?
Man vet ännu inte vad det är som orsakar kronisk smärta i tänderna. Av de 235 000 personer som varje år behandlas med rotfyllningar, får ca 3 procent enligt sidan Tandvark.se, alltså omkring 7 000 personer, ihållande värk efter behandlingen.

En möjlig teori är att nerverna i tanden skadas i samband med behandlingen, men det krävs fler studier för att kunna göra diagnostiken säkrare. Det pågår just nu forskning kring exakt vad det är som orsakar kronisk tandvärk, och man försöker också ta reda på vilka riskfaktorer som föreligger för att bättre kunna förebygga kroniska smärttillstånd. De studier som hittills utförts har pekat på att möjliga riskfaktorer skulle kunna vara att patienter som behandlats inte har fått tillräcklig bedövning. Man vet också från andra studier att akut smärta är en riskfaktor för olika kroniska smärttillstånd.

Hur kan man förbättra diagnostiken?
Odontologiska fakulteten vid Malmö högskola pågår just nu flera forskningsprojekt som syftar till att bättre kunna diagnostisera kronisk tandvärk. Vid sidan om att bli bättre på att identifiera de olika riskfaktorerna bedriver man flera forskningsprojekt för att öka förståelsen för hur värken uppkommer. För att kunna avgöra huruvida smärtan beror på en nervskada har man försökt mäta patienternas känsel i munnen. I de fall patienterna uppvisar en förändrad känseluppfattning är möjligheten större att det kan handla om att tändernas nerver skadats.

Hur kan man lindra värken?
Smärtan som patienterna upplever kan i vissa fall vara svår. På grund av otillräcklig kunskap om vad som orsakar kronisk tandsmärta, har många patienter fått gå igenom behandlingar som visat sig vara mer eller mindre verkningslösa. De mest framgångsrika behandlingarna har varit de som involverat läkemedel som påverkar nervsystemet. Men man har också sett goda resultat av kognitiv beteendeterapi, KBT. Eftersom tillståndet är kroniskt så handlar mycket om att kunna hantera smärtan, vilket man genom terapi kan få hjälp med. Att drabbas av kronisk tandvärk är relativt ovanligt, men det är ändå viktigt att öka kunskapen och bedriva vidare forskning på detta område för att drabbade ska slippa onödiga och verkningslösa behandlingar.