Så ser behandlingen ut vid rotfyllning

Våra tänder består till stor del av hård vävnad i form av emalj och dentin som omsluter den innersta delen, pulpan. Pulpan består av en mängd nerver och blodkärl som i vissa fall drabbas av en infektion eller inflammation. I sådana fall krävs det att man får en rotfyllning. Anledningen till infektionen kan vara kariesangrepp, att man gnisslar tänder eller att tanden utsatts för en hård stöt.

 

Vid första besöken tar man bort den skadade pulpan
När pulpan blivit infekterad eller inflammerad behöver man behandling med rotfyllning. Processen innebär att en tandläkare tar bort den skadade pulpan med små specialfilar och borrar och sedan fyller tanden med ett fyllnadsmaterial.

Behandlingen kan ibland vara komplicerad. Oftast behövs den utföras i flera steg, där det första steget är att ta bort pulpan. Man måste sedan ta död på bakterierna i tanden genom att spola den och lägga på ett förband.

 

Tanden fylls med ett gummiliknande material
Själva rotfyllningen påbörjas oftast först vid nästa besök, och går i korthet ut på att man fyller hålet i tanden med ett gummiliknande material. Kanalerna i pulpan kan hos vissa vara trånga eller böjda, vilket kan göra processen mer utdragen och leda till flera återbesök. Det är viktigt att säkerställa att inga bakterier kan ta sig ner till rotspetsen eller käkbenet. Efter en avslutad rotfyllning tar tandläkaren alltid flera röntgenbilder för att kontrollera resultatet.
Hur en rotfyllning går till
 

Vad händer efter behandlingen?
I många fall drabbas patienten av en övergående smärta efter behandlingen. Detta kan dock lindras med vanliga värktabletter.

 

Komplikationer vid rotfyllningar
En komplikation av rotfyllning är att man kan drabbas av så kallad kronisk tandvärk, även om detta är ovanligt och inte drabbar fler än 3 procent av alla patienter. I vissa fall fungerar inte rotfyllningen fullt ut och behandlingen måste göras om.

Många gånger får dock patienten inte några problem med tanden förrän efter flera år. Tandläkaren tar därför regelbundet röntgenbilder efter ingreppet för att snabbare kunna upptäcka problem med själva fyllningen eller vävnaden omkring den behandlade tanden.

 

Förutom att man kan drabbas av kronisk smärta i tanden efter behandlingen så är det inte helt ovanligt att en rotfyllning misslyckas vid första försöket.

Om det handlar om en tand som sitter långt bak i munnen kan processen vara svårare att utföra och man kan bli remitterad till en specialist. I vissa fall kan de enda alternativen vara att genomföra en operation eller dra ut tanden och ersätta den med ett implantat.

Källa: http://rotfyllning.se